Strona główna · bloguję · Nowy trend na studiach

Nowy trend na studiach

Wśród polskich studentów pojawił się całkowicie nowy trend. Mimo lansowanej przez media mody na kierunki ścisłe, które zapewnić mają przyszłym studentom godziwą płacę i bezproblemowe znalezienie pracy, coraz częściej Polki i Polacy wybierają zupełnie inną drogę.
turystyka i rekreacja Poznań
Wciąż rosnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak bezpieczeństwo narodowe Poznań, marketing i zarządzanie Poznań, ekonomia, stosunki międzynarodowe oraz turystyka i rekreacja Poznań. Nietrudno zgadnąć więc, że studenci tych wydziałów nie powinni mieć absolutnie żadnych problemów ze znalezieniem pracy w przyszłości. Jesteśmy już od lat w UE, Polska jest krajem powszechnie szanowanym, z którego zdaniem liczą się największe mocarstwa świata, nasz głos jest słyszalny nie tylko w całej Europie, a poza tym coraz częściej podróżujemy za granicę. Dlatego też obranie jednego z tych kierunków przez polskiego żaka wydaje się być decyzją zupełnie zrozumiałą i trafną. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, również tych „nie-ścisłych” i życzymy sobie jeszcze więcej Europy w Polsce i Polski w Europie.

25.11.2010. 14:30