Strona główna · bloguję · Sposób na notatki

Sposób na notatki


Jeszcze kilka lat temu studiowanie polegało głównie na spędzaniu długich godzin w czytelni, by tutaj zapoznać się z literaturą fachową i stworzyć odpowiednie notatki. Oczywiście jeśli ktoś miał szczęście i udało mu się wypożyczyć książkę w bibliotece, mógł takie notatki wykonywać w domu.

notatki

Jednak większość studentów skazana była na korzystanie z czytelni. Z czasem miejsce to stawało się więc jednym z tych, w którym spędzali najwięcej czasu. Oczywiście konieczne było też chodzenie na wykłady, by wykonać na nich odpowiednie notatki. Bo przecież nikomu nie chciałoby się przepisywać tego, co zapisał kolega. Jednak dzisiaj wszystko to się zmieniło. Popularne jest kserokopiowanie wszelkich tekstów. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i odpowiednie fragmenty książek odbitych na ksero czytać na przykład w autobusie lub pociągu podczas dojazdu na uczelnię i powrotu do domu. Również notatki z zajęć można szybko skserować. Często więc grupa wybiera swoich przedstawicieli, którzy chodzą na wybrane wykłady i przekazują notatki całej reszcie. Są jednak tacy, którym to nie wystarcza i wolą polegać jedynie na swoich zapiskach.

27.07.2012. 11:25