Strona główna · bloguję · W trosce o dobry wizerunek firmy

W trosce o dobry wizerunek firmy


W przedsiębiorczości coraz większą popularność zaczynają zdobywać koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz idea odpowiedzialnego biznesu. Zgodnie z nimi w firmie liczyć mają się już nie tylko same zyski, ale również misja.

pracownicy

Przedsiębiorstwo jako integralna część środowiska, powinno w jakiś sposób przyczyniać się do polepszania jakości życia oraz mieć na uwadze środowisko naturalne. Służyć temu mają różne działania, określane jako działania CSR. Zalicza się do nich dbanie o społeczne interesy, ale również wdrażanie w firmie nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Bardzo łatwo można sprawdzić, w jakim stopniu firma wpisuje się w te nowoczesne trendy. Odpowiedzi może udzielić ocena corporate social responsibility. Na podstawie wypełnionej ankiety CSR przedsiębiorca dowiaduje się, które działania w jego firmie są dobre oraz co warto zmienić w przyszłości. Chociaż działania skierowane są na zewnątrz, to jednak przyczyniają się również do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Dzięki temu jest ona postrzegana jako bardziej przyjazna i budzi większe zaufanie wśród konsumentów.

29.02.2012. 07:42